premies

Premie of subsidie aanvragen voor uw investering

Zonnepanelen

De premies en subsidies voor zonnepanelen veranderen regelmatig.  Controleer bij uw energieleverancier of uw gemeente welke subsidies en premies u eventueel kan aanvragen.

Energiesparen.be

Duurzaam woongemak.nl

Elektrische laadpalen

Op dit moment zijn er geen landelijke subsidies voor een laadpaal thuis. Wel zijn er verschillende gemeentes die op eigen initiatief subsidies en financiële tegemoetkomingen aanbieden als u thuis een laadpaal wenst. Afhankelijk van het beleid van uw gemeente kunnen hier eisen aan gesteld worden. Zo kan het zijn dat uw laadstation op gemeentelijke grond geplaatst dient te worden of openbaar toegankelijk moet zijn. Informeer bij uw gemeente of dit ook voor u geldt.

Air conditioning

Helaas is er voor (toekomstig) bezitters van airconditioning geen premie vanuit de overheid beschikbaar, in tegenstelling tot andere Europese landen, als bijvoorbeeld Nederland.
Echter is het wel zo dat de nieuwste airco apparaten voorzien zijn van een duurzame werking. Deze apparaten beschikken over een zogeheten inverter, die op een energie besparende wijze uw klimaathuishouding regelen.

Er is een subsidie op warmtepompen, genaamd de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Aangezien airconditioners ook warmtepompen bevatten zou je kunnen denken dat deze hier ook onder vallen. Helaas dekt deze subsidie alleen de warmtepompen die water opwarmen en niet die lucht opwarmen.

Ventilatiesystemen

De overheid in België heeft een norm ingesteld voor de ventilatie in huizen in België. Niet zomaar eender welk ventilatiesysteem is geschikt om aan deze eisen te voldoen. Maar de installatie van een dergelijk ventilatiesysteem kost uiteraard geld. Daarom kun je diverse ventilatie premies en subsidies aanvragen.

Verwarming & verwarmingsketel

In een aantal gemeenten krijg je voor de plaatsing van een energiezuinige verwarmingsinstallatie een premie. U vindt de gemeentelijke en provinciale premies in uw regio of op het gemeentehuis.

De nieuwe generatie verwarmingstoestellen is veel zuiniger, wat een mooie besparing oplevert op je energiefactuur. Wanneer je een nieuwe verwarmingsketel plaatst, kan je bovendien aanspraak maken op verschillende financiële voordelen. Zo verdien je jouw investering nog sneller terug.